Как да оразмерим акумулаторен блок за съхранение на електроенергия

Енергиен сторидж

Ако електроснабдяването във Вашия район често прекъсва и мрежата е нестабилна, за да не останете на тъмно и студено (нещо, което тексасците допреди месец смятаха за невъзможно, но животът им поднасе изненада) през нощта, са Ви необходими фотоволтаична система на покрива и акумулаторен блок, който да съхранява енергия за черни дни.

Технологии

Можете да избирате между киселинни или литиеви батерии. Основното предимство на киселинните батерии е по-ниската цена, която обаче идва с по-неудобни характеристики като по-малък брой цикли на разряд-заряд, препоръчителна дълбочина на разряд от не повече от 50 % (съответно, като теглим чертата и по-малко разполагаема енергия), необходимост от по-честа подмяна и от по-голямо помещение, където да се разположат.
Литиевите батерии изискват по-голям начален бюджет, но идват 10 годишна гаранция и гаранция на минимална отдадена енергия, по-компактни са и за период от 10 години, цената на енергията от система с литиев сторидж е по-ниска от съответна ФВЕЦ с киселинен сторидж.
Odoo изображение и текстов блок
4. Изберете подгодящо място в къщата си или друга постройка, където да поставите батериите на закрито. Оптималната температура на съхранение и работа е около 20-25 0 С, ако околната им тепература спадне значително , това ще доведе до незабавен спад в капацитетът им. Спазвайте стриктно указанията на производителя, неподходящото съхранение довежда до отпадане на гаранцията.
5. Старайте се да не се презапасявате в изчисленията. Преоразмеряването може да доведе батериите в състояние на почти постоянен подзаряд, а това и до преждеврменно изтощаване. Колкото по-дълбок е разрядът на батерията, толкова по-кратък е животът й.
Можете да разгледате пакетните ни оферти за инвертор GoodWe+BYD батерия или да се свържете с нас за оферта за цялостно изграждане на ФВЕЦ.

 

Как да оразмерим акумулаторен блок

1. Определете критичните консуматори (осветление, климатик и др.), които искате да бъдат винаги захранени. Тяхната мощност и часовете работа, които искате да им подсигурите определят капацитет на акумулаторния блок.
Пример: отоплително тяло с консумация 0.9 кWh , искате да подсигурите за 5 часа, тогава консумираната енергия е = 4.5kWh.
2. Избирате киселинна или литиева батерия. Ако изберете литиева батерия, като се вземе предвид фактор на неефективност от 5%, то необходимият използваем капацитет е 4.50*1.05 = 4.725 , т.е. можете да се спрете например на BYD HVS 5.1 .
3. След като определите необходимия капацитет, е необходимо да проверите дали избраната от Вас литиева батерия е съвместима с избрания инвертор. В противен случай гаранцията става невалидна.