Знаехте ли, че с GoodWe C&I инвертори можете да намалите системните разходи?

Почти 70 % от инвестиционните разходи в една ФВЕЦ идват от фотоволтаичните панели, затова защитата им е толкова важна. DC стопяемите предпазители са една от защитите срещу обратен ток. Високият обратен ток може да възникне,когато няколко стринга са вързани в паралел - когато са вързани към един и същ МРРТ. Ето защо производителите на панели в съответствие със стандартитет в определени страни, изискват защита на всеки стринг в случай, че повече от два са в паралел.

Figure 1 показва диаграма на конвенционален инвертор с един МРР тракер и няколко DC входа. Ако има късо съединение в стринг 3, това може да причини обратен ток в стринг 1 и 2. Освен ако не са интегрирани в инвертора, DC предпазителите ще се изискват за всеки стринг, а това ще генерира допълнителни разходи и усилия по монтаж на инсталацията.


Odoo блок за текст и изображения
Odoo изображение и текстов блок

Серии SMT, HT и SDT G2 series (освен GW25K-DT) се предлагат с няколко MPP тракера, което намалява броя на паралелните стрингове на максимум 2 . GoodWe MT серията за търговски и индустриални инсталации, с до 4 стринга в паралел  идва с интегрирани стопяеми предпазители, които спестяват както труд, така и инсталационни разходи. Подмяната им е лесна, което улеснява поддръжката на инвертора.

Figure 2 показва устройството на GoodWe MT инвертор с фабрично заложени предпазители.