ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Уважаеми клиенти,

За да можем да изготвим оферта съгласно Вашите нужди, е необходимо да ни изпратите запитва на имейл адрес sales@sunservice.eu със следната информация:

1. Точни координати и местоположение на обекта

2. Скица на имота

3. Няколко снимки на покрива/имота - кратко описание

4. Товаров профил и /или Фактури за електроенергия, които показват дневното потребление.

5. Да отбележите дали желаете ФВЕЦ за собствена консумация и/или продажба

Odoo блок за текст и изображения