Референции

Изградени обекти

Обекти, проектирани и изградени от СънСЪРВИЗ ЕООД

покривна фотоволтачина система върху термопанел

Мрежова фотоволтаична система 30кW за продажба на електроенергия

Системата е изградена върху покрив на складова база в общ. Горна Оряховица.


Данни за системата :


Фотоволтаични модули - монокристални PERC HC ФВ панели Jinko 335 Wp -89 бр.


Инвертор - Мрежов трифазен инвертор Fronius Symo 10+Symo 20 kW


Конструкция - монтажна конструкция за покрив от ЛТ ламарина.


Пуск в експлоатация - 2020 г.


покривна фотоволтаична система за енергийно подпомагане

Мрежова фотоволтаична система 25кW за енергийно подпомагане

Системата е изградена за енергийно подпомагане на цех за производство на дограма в гр. Стамболийски.


Данни за системата :


Фотоволтаични модули - поликристални ФВ панели Yingli 275 Wp - 88 бр.


Инвертор - Мрежов трифазен инвертор Fronius Eco 25 S


Конструкция - монтажна конструкция за покрив от ЛТ ламарина.


Пуск в експлоатация - 2019 г.

 

фотоволтаична система върху керемиден покрив

Мрежова фотоволтаична система 15kW

Системата, изградена върху покрив в гр. Смолян, е част от инвестициите на Капман Грийн Енерджи Фонд в източници на възобновяема енергия.


Данни за системата :


Фотоволтаични модули - поликристалани ФВ панели CSUN 240 Wp - 63 бр.


Инвертор - Growatt 5000 MTL-10 - 3 бр.


Конструкция -специална конструкция за керемиден покрив


наземна фотоволтаична централа за продажба на електроенергия

Мрежова фотоволтаична система 3 МWp за продажба на електронергия


Наземна система, изградена в землището гр. Брезово.


Данни за системата :


Фотоволтаични модули - поликристални ФВ панели CSUN 240 Wp.


Инвертор - Мрежов инвертор  SolarMax 330TS-SV - 8 бр.


Конструкция - наземна.


Пуск в експлоатация - 2012 г.


Odoo изображение и текстов блок

  Мрежова фотоволтаична система 2MWp САДИНАТА

Наземна система, изградена в землището гр. Ихтиман.


Данни за системата :


Фотоволтаични модули - тънкослойни аSi.


Инвертор - Мрежов инвертор  SolarMax 330С-SV - 6 бр.


Конструкция - наземна.


Пуск в експлоатация - 2010 г.