Как да избера инсталатор на фотоволтаична система

Какво да имате предвид

Фотоволтаичната инсталация е разумна дългосрочна инвестиция, затова е важно да изберете инсталатор, който да подходи с необходимата отговорност към проекта. Какво да имате предвид при провеждането на този сводеобразен кастинг :


🔶 Гаранции на оборудването и СМР, които предлага:


🔸Фотоволтаичните панели идват с продуктова гаранция, която се отнася към производствени дефекти и е мин. 10 години за панели с еднична мощнност над 100 Wp, и линейна гаранция на мощността от поне 25 години.

🔸Когато избирате PERC фотоволтаични панели, се поинтересувайте дали производителят има сертификат/тестови резултати от изследване на LeTID (провокирана от светлина и повишена температура при нормални работни условия на панела), която може да доведе до ускорена деградация на мощността на панела, и оттам се намалява генерацията на електроенергия и се увеличава периодът за изплащане на инвестицията.

🔸Инсталатори предлагат на изгодна цена панели втора употреба, внос от Европа, където собственици на по-стари инсталации извършват подмяна на оборудване. Трябва да имате предвид, че при повечето производители при сваляне на панели от оригинална инсталация, и монтирането им на нова локация, гаранцията отпада. Проверявайте за следи по рамката на панела за предходно инсталиране.

🔸Винаги изисквайте от своя доставчик/инсталатор т.нар. Флаш репорт, като доказателство на техническите параметри на закупения от Вас ФВ панел. В противен случай рискувате да попаднете на фалшиво оборудване и да станете жертва на Adibas във фотоволтаичен вариант. Внимателно оглеждайте надписите и маркировката на панелите.


🔶 Правоспособност на монтажниците – ФВЕЦ до 30 кВ се категоризират като обект 6-та категория и могат да бъдат изградени и от строителни фирми, които не са специализирани в областта и това понякога води до куриози (ако токовите трансформатори, например се монтират в обратна посока, то вместо да спестявате, ще бълвате неправомерно енергия в мрежата и вместо спестявания, още разходи)

🔶 Референции от изградени обекти – разгледайте портфолиото от вече изградени ФВЕЦ на избрания от Вас инсталатор, инсталациите до 30 kWp и над 500 kWp си имат своите специфики.


🔶 Поинтересувайте се дали инсталаторът членува в професионални/браншови организации, КСБ. Фирмите с членство в тези организации, трябва да отговарят на редица условия, за да имат право да изграждат обекти от определени категории и техническите им екипи да притежават специфични компетенции, което е гаранция за Вас.

За жалост много строителни фирми определят изграждането на ФВЕЦ като “да наредим едни панелки” и за жалост от това произхождат случаи като този :

изгоряла фотоволтаична система


Процесът на проектиране на централата трябва да обхване и анализ на засенчване, избор на подходяща конструкция с оглед на натоварване на сградата, подходящ ъгъл, завихряне на ветрове, а монтажът професионален – без хлабави връзки и др.🔶 Четете внимателно предоставената Ви оферта за ФВЕЦ. Какво точно означава понятието до ключ? Освен панели, инвертор, монтажна конструкция и соларен кабел, една напълно функционална фотоволтаична система, включва още: АС кабели и разпределително табло, заземление и мълниезащита, комуникационен кабел и др.