Гаранциони срокове в строителството на фотоволтаични инсталации

Минимален гаранционен срок

Фотоволтаичната инсталация изисква минимална поддръжка, но некачественият монтаж може да коства “живота” на инверторите, ел. таблата или дори да доведе до прегаряне на ФВ панели.


Българското законодателство все още не е регламентирало в конкретика гаранционни срокове за фотоволтаици, които да залегнат в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Ако разглеждаме фотоволтаичната инсталация като съоръжение, то чл. 20, т 6. От Наредбата регламентира за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика – минимален срок от 5 години. Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект и те не могат да бъдат по-малки от минималните срокове, посочени в тази наредба.

Гаранционният срок следва да покрива скрити дефекти, които се появяват при пуск на инсталацията – такива могат да бъдат хлабави връзки в таблата, неправилно вързани стрингове, МС4 конектори.

Ако инсталацията Ви е над 500 kWp мощност и нямате специалисти, които да отговарят за нейната поддръжка, проучете възможностите да сключите договор за мониторинг и поддръжка с Вашия инсталатор.

СънСЪРВИЗ ЕООД предлага мониторинг и поддръжка на ФВЕЦ. За повече информация, можете да се свържете с нас на имейл sunservicebg@abv.bg.