Слънчева енергия в България и потенциал на фотоволтаичните системи

Колко важни са часовете с пикова слънчева радиация

На фона на постоянно покачващите се цени на електроенергията, все повече хора обмислят ивнестицията в соларна енергия. За да бъде изгодна за Вас тази инвестиция е важно да определите оптималният брой ФВ панели, часовете с пикове слънчева енергия и как да извлечете максимума.

ФВ панели се нуждаят от директна слънчева светлина. При мрачни дни производството спада драстично. За да максимизирате количеството светлина, падащо върху Вашите модули трябва да ги насочите на юг и да се постараете да избегнете засенчване от околни сгради и високи дървета. За да получите професионален съвет, можете да се обърнете към нас – “СънСЪРВИЗ” ЕООД.

Важно е да уточним, че часовете с пикова слънчева енергия не са равни на всички слънчеви часове за деня. Пиков е часът, когато интензитетът на светлината е 1000 Вт/м2, т.е тези часове не са повече от 3-5 часа за ден.

Дали инвестицията си заслужава, можете да прецените като използвате карта на България с разпределението на слънчевата радиация. България е разделена на 3 района:

- Централен Източен регион – 40% от територията на страната, предимно планински райони. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 400 ч до 1 640 ч – 1 450 kWh/m2 годишно.

- Североизточен регион – 50% от територията на страната, предимно селски райони, индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 450 ч до 1 750 ч – 1 550 kWh/m2 годишно.

- Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната, предимно планински райони и южната брегова ивица. Средногодишната продължителност на слънчевото греене е от 500 ч до 1 750 ч – 1 650 kWh/m2 годишно.


слънчева радиация в България