Новите ФВ панели - предизвикателства и възможности

Идеалният формат

Производителите на фотоволтаични панели постоянно променят и усъвършенстват предлаганите модели и техните спецификации, като рядко един формат се задържа на пазара повече от година. Новите размери на панелите водят след себе си проблеми в логистиката и монтажа им.

Панелите стават все по-големи и тежки благодарение на новите формати по-големи силициеви заготовки. По-голямата площ на клетката води до по-голям работен ток 12, 13, 18 A, което от своя страна е причина за по-трудно, а понякога и невъзможно конфигуриране на стрингове спрямо допустимите параметри на избрания модел инвертор. В някои случаи, високият ток е причина да не могт да се свържат 2 паралелни стринга към един вход, а дължината на стринговете е ограничена от допустимото напрежение. В резултат инверторът не бива оптимално натоварен.

Освен трудностите при проектирането, на преден план излиза и по-трудната работа с панели с площ над 2 м2 и единично тегло над 30 кг. Манипулирането с такива размери води до по-голяма зависимост от механизацията и съответно увеличение на инсталационните разходи. Превозвачите също имат своите притеснения как да обезопасят и транспортират чуплива стока, опакована в боксове с тегло над 1 тон, а товаро-разтоварните дейности с мотокар не винаги са възможни.

Какъв би бил идеалният размер?

Панелите, използвани в покривни ФВЕЦ е добре да се съобразят с възможностите за безопасно манипулиране и инсталиране. Подходящи за целта са панели с площ под 2м2, тегло под 25 кг . Мощността в този случай варира според прозиводителя от 350 до 400 Wp. Формат на панел, надхвърлящ тези характеристики, изисква и допълнително утежняване и подсигуряване на монтажната конструкция, а това увеличава натоварването на покривното пространство, а далеч на всички покриви са конструктивно калкулирани за натоварване над 21кг/м2.

Панелите, използвани за наземни инсталации могат да бъдат по-големи. Идеалният вариант е до 2.5 м2 и тегло до 30-33 кг .

Очаквани нива на цените на ФВ панели

За жалост, все още никой от големите производител не е обявил така очакваният спад в цените на ФВ панели за втората половина на годината. Точно обратното, цените на суровините продължават да се покачват , а недостигът все по-явен. Складовите наличности в Европа бързо се изчерпват, и ако планирате изграждане на ФВЕЦ, сега е моментът да подготвите своята заявка, тъй като се очаква и повишено вътрешно потребление в Китай, където са ситуирани повечето Top Tier 1 производители.