Еврофинансиране - фотоволтаични системи за домакинства

Очаква се отваряне на програмата през м. февруари 2023

Odoo image and text block

Безвъзмездна финансова помощ

СънСЪРВИЗ ЕООД предлага доставка и монтаж на Фотоволтаични системи до 10 kWp с/без батерии по програма BG-RRP-4.026 - Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата.
Допускат се кандидати, които отговарят на следните условия:

  • Физическо лице, собственик на жилище
  • Жилището е основно за Кандидата 
  •  На адреса не трябва да има регистрирана фирма или да се осъществява стопанска дейност
  • В жилището се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – доказва се със снимки
  • В жилището да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди обявяване на настоящата процедура или преди монтажа и пускането в експлоатация на системата
  •  Да няма задължения за данъци и осигуровки

Екипът ни изготвя оферта за доставка и монтаж на системата, вкл. технически спецификации , с пикова мощност на ФВЕЦ в съответствие с наличното покривно/наземно пространство и потребление на електроенергия.