Ефективност на фотоволтаичните панели

Какво трябва да знаем

Ефективността на панела измерва неговата способност да превръща слънчевата светлина в електричество. 

При еднакво количество светлина и време върху два панела с различна ефективност,  по-производителен е този с по-висока ефективност. Ефективността на панела се определя от производителността на фотоволтаичните клетки, която зависи от състава, конфигурацията, околните компоненти и др.


При еднакъв физически размер, ако един панел има 21% ефективност, а друг 14%, това означава, че първият ще произведе 50% повече електричество при същите условия спрямо втория.

Колко ефективни са панелите ?
При масово произвежданите панели ефективността варира между 15% и 20%.

Какво определя ефективността на панелите ?
При проектирането и производството на панели се вземат предвид следните фактори:
- Материал : видът на материала (монокристален, поликристален силиций, CaTe) влияе върху количеството конвертирана в електричество светлина;
- Окабеляване - подредбата на кабелите и busbar на панела е от значение;
- Отразяване - ако светлината се отразява от панела, ефективността може да се понижи.