Система за енергийно подпомагане - собствена консумация

Успешен пример : Мандра, Североизточна България

 Покривна фотоволтаична инсталация

работници поставят фотоволтаична монтажна конструкция

Оптимизиране на производствените разходи

Производството на млечни продукти е енергоемък процес и инвеститорът имаше високи месечни сметки за електроенергия. След оглед на сградата, покрива и ел.уредба, СънСЪРВИЗ ЕООД изготви финансов анализ на инвестицията и показа на инвеститора колко би спестил с изграждането на фотоволтаична система. Системата подлежи на разширяване и увеличаване на инсталираната мощност на следващ етап. На първи етап, в експлоатация през м.юни 2019г. пуснахме 29.975 КWp.

 "Висококвалифицираният ръководен, технически и изпълнителен персонал на фирмата осигури експедитивно изграждане на ФВЕЦ на покрива на мандрата.

Препоръчваме "СънСЪРВИЗ" ЕООД като коректен и сигурен партньор при изпълнението на ВЕИ строителни обекти.  Д. Йоцева "

Odoo блок за текст и изображения