JinkoSolar

Стартирала д ейността си през 2006г.,  JinkoSolar  сега е ед на  от най-големите и иновативни  компании- производителки   на фотоволтаични панели в света. Разработва и дистрибутира моно- и поликристални панели с мощност до 540Wp.  Предлага  годишен производствен капацитет от  25 GW  към 30.09.2020г. 

JinkoSolar създава едни от най-големите R&D центрове в индустрията с над 400+ учени и експерти. Интегрира усъвършенствани силициеви технологии, за да оптимизира производството и да предложеи по-ефективни, надеждни, устойчиви и достъпни ФВ панели.Преди една нова технология да премине в масовото производство преминава през внимателен процес на оценка.


 
 


Технически спецификации

Jinko Cheetah 335Wp, HC

Positive power tolerance of 0+3%
Half Cell
Mono PERC 60 Cell