Longi Solar  

LONGi  е една от водещите компании във фотоволтаичната индустрия, посветена на продуктови иновации и разработка на монокристални технологии . LONGi  има капацитет да доставя годишно  30GW  суровини и панели в цял свят. Устойчивото развитие е една от нейните ключови ценности.

Технически спецификации                    Гаранционни условия

Longi 445 Wp mono, HC

Positive power tolerance of 0~+5W
Half Cell
Mono PERC 72 Cell