СЪНСЪРВИЗ ЕООД Odoo версия 11.0

Информация относно СЪНСЪРВИЗ ЕООД пример на Odoo, Отворен източник - Планиране на ресурсите на предприятието - ERP.

Инсталирани Приложения

CRM
Leads, Opportunities, Activities
Управление на наличности
Inventory, Logistics, Warehousing
Обсъждане
Обсъждания, Мейлинг Лист, Новини
Website Builder
Build Your Enterprise Website
Списък на служителите
Jobs, Departments, Employees Details
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Календар
Personal & Shared Calendar
Блогове
Новини, блогове, обявления, дискусии