СънСЪРВИЗ ЕООД предлага мрежови и хибридни инвертори

Fronius и  GoodWe, както и автономни инвертори JNGE:

GoodWe инвертори

   Инвертори

                  Какво е това инвертор и защо е толкова важен за фотоволтаичната инсталация

Фотоволтаичните панели генерират благодарение на "фотоволтаичния ефект" енергия, когато слънчевите лъчи попаднат върху фотоволтаичните клетки. Този ток, обаче е прав (DC), докато повечето консуматори използват променлив ток (АС) - ето това е основната работа на инвертора - да конвертира DC в AC ток.

            Видове инвертори

Най-общо инверторите могат да се разделят на 3 групи : мрежови, автономни и хибридни.

Мрежовите инвертори, както подсказва и името им са вързани към електропреносната мрежа и се използват в системи за продажба на електроенергия или енергийно подпомагане (когато производството им се ограничава според моментната консумация) .

Автономните инвертори нямат връзка с електропреносната мрежа и работят с акумулаторен блок и контролер на заряд. Намират приложение в островни системи, в отдaлечени райони (вилни зони, къмпинги и др.) там където клиентът или няма връзка с мрежата, или желае да се откъсне напълно от нея.

Хибридните инвертори обединяват в себе си горните две групи - работят с мрежата и могат да зареждат акумулаторния блок както от мрежата, така и от фотоволтаичните панели.

             Фактори при избор на инвертор


      Ефективност - т.е. колко добре инверторът конвертира   DC в AC ток. При процеса на конвертиране се губи енергия        като топлина. Ефективността на инвертора е толкова по-висока, колкото са по-ниски загубите.

      Гаранция - гаранционният срок се определя от производителя, като началната производствена гаранция е от 3-5              години, с различни опции за безплатно удължаване, както и платени планове до 25 години.





За повече информация и оферта можете да се свържете с нас на посочените контакти: